Level 1B Isizulu

Hello and Welcome to Level 1B IsiZulu! We hope you enjoy reading and learning isiZulu. This subject is at foundational level and intended to help…

Level 1A Isizulu

Hello and Welcome to Level 1A IsiZulu! We hope you enjoy reading and learning isiZulu. This subject is at foundational level and intended to help…

Level 4A IsiZulu

Sawubona futhi wamukelekile ezifundweni ze-Level 4A zesiZulu! Siyethemba uyakujabulela ukufunda nokuthola ulwazi olusha ngesiZulu. Ngezansi kukhona uhlaka lwesihloko lwaleli temu oluzokusiza ukuhlela umsebenzi wakho nokwazi…

Grade 10 IsiZulu – Term 1

Sawubona futhi Siyakwamukela ku-IsiZulu Grade 10! Sithemba ukuthi uyakujabulela ukufunda nokuthola ulwazi olusha ngesiZulu. Ngezansi kukhona uhlaka lwesihloko lwaleli themu oluzokusiza ukuhlela umsebenzi wakho nokwazi…