Grade 10 Afrikaans – Term 1

Hallo en welkom by graad 10 Afrikaans!

Ons hoop dat u dit geniet om te leer en nuwe kennis in Afrikaans op te doen. Hieronder is die onderwerp vir hierdie kwartaal wat u sal help om u werk te beplan en om te weet WANNEER spesifieke take en opdragte benodig word.

Let daarop dat hoewel u in u eie tempo kan beweeg, die VOO-fase vereis dat spesifieke SBA-take op baie streng sperdatums voltooi moet word. Daar sal dus van u verwag word om die sperdatums te volg. In hierdie kwartaal moet u die volgende assesseringstake voltooi:

Taak 1: Mondeling voorberei -> 26 Februarie 2021
Taak 2: Skryfwerk -> 26 Februarie 2021
Taak 3: Onvoorbereide mondeling -> 19 Maart 2021
Einde kwartaal 1-assessering -> 2 April 2021

Die datums hierbo is die laaste datums waarop die take moet verskyn. Ongelukkig is daar GEEN uitbreidings nie.

Ons wens u alle sterkte toe met u Afrikaanse studies hierdie jaar. Onthou om lesse by te woon en kontak die tutors / onderwysers deur middel van die boodskapfunksie wanneer u hulp benodig.

Not Enrolled
This course is currently closed

Subject Includes

  • 39 Lessons
  • 56 Topics
  • 9 Assessments