Sawubona futhi wamukelekile ezifundweni ze-Level 4A zesiZulu!

Siyethemba uyakujabulela ukufunda nokuthola ulwazi olusha ngesiZulu. Ngezansi kukhona uhlaka lwesihloko lwaleli temu oluzokusiza ukuhlela umsebenzi wakho nokwazi LAPHO imisebenzi ethile nokwabiwa kulindeleke.

Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi ukuphela kwamamaki esihloko ngesiZulu kubalwa ngale ndlela elandelayo:

Isabelo Ngomlomo 10%
Isabelo Sokubhala 10%
Ukuhlolwa Kwesikhathi Esimaphakathi 30%
Ukuphela Kokuhlolwa Kwesikhathi 50%

 

Kubalulekile ukuthi wenze konke okusemandleni akho KUYO YONKE imisebenzi namaphrojekthi ukuze uthole uphawu oluhle kakhulu ongaluthola.

 

Sikufisela konke okuhle ezifundweni zakho zesiZulu kuleli themu. Uyacelwa ukuthi ukhumbule ukuya ezifundweni futhi ufinyelele kubafundisi / othisha ngomsebenzi wokuthumela imiyalezo lapho udinga usizo.

Not Enrolled
This course is currently closed

Subject Includes

  • 54 Lessons
  • 36 Topics
  • 2 Assessments